Cách lựa chọn, bảo trì và sửa chữa van điều khiển

Trong bất kỳ nhà máy sản xuất quy trình nào, bạn có thể tìm thấy hàng trăm, thậm chí hàng nghìn van điều khiển. Các van này là yếu tố điều khiển cuối cùng, thiết bị chịu trách nhiệm cuối cùng …

Cấu tạo các loại van bướm lắp ráp thân và nắp đậy

Xem bài hay : Các vấn đề chung về van điều khiển thường gặp Một van bướm  là một van chuyển động quay được sử dụng để ngăn chặn, điều tiết, và bắt đầu dòng chảy. Van bướm được vận hành dễ dàng …